اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

برکناری اتمر و استانکزی آغاز اصلاح سیاست امنیتی

بحران امنیتی ویرانگر و فاجعه‌ بار در کشور نتیجه و پیامد غیرقابل انکار سیاست امنیتی است که در حکومت وحدت ملی از سوی حلقات مشخص و معلوم الحال تدوین و به اجرا گذاشته می‌ شود.

در حکومت وحدت ملی هیچ کسی را نمی‌ شناسم و سراغ ندارم که جرات گپ زدن در مورد آمار تلفات ویرانگر در اردو، امنیت و پولیس در سه سال گذشته را داشته باشد. اینکه در هیچ رویداد تروریستی در کشور شهرت قربانیان و آمار واقعی تلفات منتشر نمی‌ شود واقعیت تلخ دیگر است.

ممکن است مردم فقط صورت ویرانی را ببینند و کلیت ویرانی را درک کنند اما اینکه جزیات این ویرانی از چه قرار است اکثریت مردم همواره از آن بی خبر اند. حقایق در خصوص اینکه چرا دشمنان مردم تا این سطح به قدرت ویرانگری دست یافته‌ اند همواره از دسترس مردم دور نگهداری می‌ شود.

این ویرانی ساده و اتفاقی نیست. من از دشمنان تعریف شده و آشکار مردم توقع انسانیت ندارم اما کسانی که مسوولیت رهبری و صلاحیت تصمیم‌ گیری و سیاست گذاری در عرصه امنیتی کشور را دارند چه بخواهند چه نخواهند من با تمام صراحت بر خطاکاری هایشان انگشت می گذارم و از آنها می خواهم همانگونه که از امتیازهای سمت های رهبری نهادهای امنیتی استفاده می‌ کنند در قبال خطاهایشان نیز مسوولیت بگیرند.

بر همین اساس با تمام صراحت از محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و محمد معصوم استانکزی رییس امنیت ملی کشور به عنوان دو فرد تصمیم‌گیرنده در عرصه رهبری نهادهای امنیتی می‌ خواهم بیشتر از این مردم افغانستان را قربانی امیال و برنامه‌ های خطا و باطل شان نسازند. رسما از مردم پوزش بخواهند و استعفا کنند. اگر فکر می‌ کنند که قابل دفاع هستند و از تقصیر مبرا، من با تمام صراحت و در کمال مسوولیت پذیری این دو چهره خطاکار را به مناظره می طلبم، بیایند و از خود دفاع کنند.

بیایید که پرونده سیاست امنیتی در حکومت وحدت ملی را در پیشگاه مردم ورق بزنیم تا صف خطاکار و خاین از صف خدمتگذاران صادق به سرنوشت جمعی مردم جدا شود. واقعیت امر این است تا زمانی که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی باشد و به عنوان یک واجب الاحترام غیر مسوول همکاره عرصه امنیت در کشور باشد و تا زمانی که معصوم استانکزی رییس امنیت ملی باشد و وقت، انرژی، توجه و ظرفیت استخباراتی نهاد امنیت ملی را صرف برنامه‌ها و توطیه‌های تیمی سیاسی کنند فاجعه باردیگر بر سرنوشت مردم بی وقفه مرگ رقم می‌ زند و جنازه روی دست مردم می‌ گذارد.

آصف آشنا

مشاهده در منبع اصلی