اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

شما کنار بروید مردم خود انتقام می گیرند

اشرف غنی گفته است که انتقام حمله های اخیر را از دشمن می گیرم.

این حرف هم جای خندیدن دارد و هم جای تاسف. نیاز به توضیح ندارد که تک روی و تبعیض حاکم که منشا از نیت و نگاه همین تیم بر سر اقتدار می گیرد عامل درجه یک ناامنی و بی ثباتی است و از طرف دیگر وقتی یک فیصد مردم کشور با این شیوه ی رهبری از حضور متکی به بیگانه شما راضی نیست باکی و با چه ابزاری انتقام می گیرید؟

پس اگر واقعا به فکر انتقام از دشمن هستید دست از سر مردم بردارید تا حکومت اول به مشروعیت برسد و بعد مردم در سایه یک رهبری خردمند و ملی خود انتقام از دشمن خود بگیرند.

برنا صالحی

مشاهده در منبع اصلی