اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

چهارحلقه ماین های ضدوسایط کشف شد

کابل 10 دلو باختر
نیرو های اردوی ملی باختر،روزگذشته درمربوطات ولایت های ننگرهار وکنر(4) حلقه ماین های ضدوسایط را کشف وخنثی نمودند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی  به آژانس  باختر دهشت افگنان جهت اجرای اعمال تروریستی ، تخریبی (3) حلقه ماین ضدوسایط رادرمربوطات ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهارو یک  حلقه ماین ضد وسایط دیگررا درمربوطات ولسوالی سرکانو ولایت کنرجابجانموده بودندکه قبل از انفجار توسط تیم های تطهیرلوا دوم ولواچهارم پیاده کشف وخنثی گردیده است.  شوخک

مشاهده در منبع اصلی