اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

بیانات حضرت رییس جمهور با همتای اندونیزیایی اش

تشریف آوری رییس جمهور اندونیزیا را به کشور خوش امد گفته و امدن او را در این مقطع از زمان که ملت عزیز ما به خاک و خون قلت می خورند به فال نیک می گیریم.

جالب اینجا است که پس از شصت سال چطور شده که رییس جمهور اندونیزیا در کشور بلا کشیده ما قدم رنجه می فرمایند!؟ ولی همتای او نه رییس جمهور است و نه شایستگی این مقام را دارد. او را بیگانه ها اورده اند و در تاج و تخت کابل نصب نموده و از طریق او به اغراض سیاسی و استراتژی خود پیش می روند.

در این دیدار نیز مغز متفکر جهان بیانات عجیبی داده و همه را حیران نمود. او گفت تروریست ها به فرمان ارباب های خود اعمال تروریستي را انجام می دهند!!! این نه یک بیان فلسفی است و نه منطقی و نه هم شایسته یک بزرگ کشور. با اظهار این بیان فقط بی دانشی و ضعیفی خود را نمایان ساخته است.

در پهلوی دیگر اشتباهات فاحش یک اشتباه دیگر اضافه گردید. مگر این اقا از یاد برده اند که همین تروریست ها را دسته دسته از زندان ها رها نموده در خدمت باداران انها فرستادند و در این اواخر یک گروپ فعال و خبره انها را به اسم محبوسین حکمتیار رها نمودند.

هرگاه اردوی ملی و پولیس ملی قبل از اطلاع اتمر و استانکزی چند نفر از تروریست ها را اسیر می نمایند انها را ارگ ریاست جمهوری به یک بهانه ای رها می نماید. از اینرو می توان گفت اینها نیز با ارباب های تروریست ها شریک و تحت یک برنامه کار می کنند و رهایی این مزدورها نیز به فرمان همان بادارها صورت می گیرد.

لالی

مشاهده در منبع اصلی