اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

OCHA: بیش از ده هزار تن از چهار دره کندز بی‌جا شده‌اند

سازمان ملل متحد می‎گوید، هفته گذشته بیش از ۱۷ هزار بی‎جا شده را در افغانستان ثبت کرده که شمار زیاد شان در اخیر سال ۲۰۱۷ از خانه‎های شان بی‎جا شده‎اند.
OCHA یعنی اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد در گزارش هفته وارش به نقل از مقاهای افغان گفته‎است که از میان بی‎جا شده‎های داخلی، بیش از ده هزار تن شان باشنده‎های ولسوالی چهار دره ولایت کندز استند که در نتیجه عملیات نظامی آواره شده‎اند.
در گزارش این اداره هم‎چنان آمده که از ۲۱ تا ۲۷ جنوری امسال، بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن دوباره به افغانستان باز گشته‎اند.
بیشتر این افراد کسانی خوانده شده‎اند که از پاکستان و ایران اخراج شده‎اند و یا به خواست خود به افغانستان باز گشته‎اند.
اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد در گزارش هفته وارش هم‎چنان می‎افزاید، در جریان هفته گذشته برای بیش از ۳۹ هزار تن در افغانستان کمک توزیع شده‎است.

مشاهده در منبع اصلی