اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 سنبله , 1397

برای نخستین‌بار تطبیق واکسین ویروس روتا در افغانستان آغاز شد

مشاهده در منبع اصلی