اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

برای نخستین‌بار تطبیق واکسین ویروس روتا در افغانستان آغاز شد

مشاهده در منبع اصلی