اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

ترامپ مذاکره با طالبان را در پی بمبگذاری های اخیر رد کرد

مشاهده در منبع اصلی