اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

دو پروژۀ اعمار بند برق و تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی به ارزش ۲۱۴ میلیون دالر منظور گردید

کابل باختر 9 دلو
جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی شام دیروز تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ، بالای دو قرارداد سرمایه‌گذاری مشارکت عامه و خصوصی پروژۀ اعمار فاز دوم بند برق کجکی و پروژۀ تولید۳۰ میگاوات برق آفتابی در ولایت کندهار بحث کرد و قراردادهای متذکره را تصویب نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، قرارداد پروژۀ اعمار فاز دوم بند برق کجکی هلمند به ارزش ۹.۱۷۴میلیون دالر می‌باشد که میعاد اعمار آن بیست سال پیش‌بینی شده است و در مجموع ظرفیت تولید۱۵۱ میگاوات برق را دارد.
همچنان قرارداد پروژۀ برق آفتابی در ولایت قندهار به ارزش مجموعی۳۹ میلیون دالر امریکایی تخمین شده که برای‎ مدت۲۰ سال درنظر گرفته شده است و ظرفیت تولید۳۰ میگاوات برق آفتابی را خواهد داشت.
پروژه‌های متذکره توسط شرکت‌های واجد شرایط تطبیق خواهند شد که نهاد ذی‌دخل  در آنها دافغانستان برشنا شرکت بوده و قراردادهای این پروژه‌ها از نوع (اعمار- تملک، بهره‌برداری و انتقال) می‌باشد.
گفتنی‌است که طرح این پروژه‌ها قبلا در شورای عالی اقتصادی مورد بحث و تصویب قرار گرفته بود و اخیراً جهت منظوری نهایی به کمیسیون تدارکات ملی توسط ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی ارایه گردید.
رئیس‌جمهور پروژه‌های متذکره را قدم مثبت در راستای ایجاد بستر تولید داخلی انرژی برق در کشور دانسته و آنرا گام مهم به سوی خود کفایی سکتور انرژی از طریق سرمایه گذاری خصوصی دانست.
وی اضافه نمود که با سرمایه گذاری بیشتر روی سکتور انرژی و آب می‌توانیم با کشورهای همسایه رقابت کنیم که این می‌تواند زمینۀ کاهش قیمت‌ها و رسیدن به خودکفایی لازم را در عرصه انرژی فراهم سازد و افغانستان به مرکز انتقال انرژی مبدل خواهد شد.
رئیس‌جمهور کشور همچنان تصریح کرد که اعمار بند برق و تولید۱۰۰ میگاوات برق، اضافه‌تر از یک میلیارد متر مکعب آب نیز تولید می‌گردد که قسمتی از نیازمندی‌های آب مرفوع می‌گردد.
مسوولان د افغانستان برشنا شرکت در این خصوص بیان داشتند که این شرکت از تجهیزات موجوده استفاده می‌کند و در کنار آن، انجنیران و کادرهای متخصص آموزش های مسلکی و لازم را فرا خواهند گرفت.
جلسه، حین بحث روی پروژه تولید۳۰ میگاوات برق آفتابی در ولایت قندهار تصریح کرد که شرکت‌های مجری این پروژه می‌توانند از زمین‌های احاطوی میدان هوایی قندهار استفاده نمایند.
در این جلسه، برخی پروژه‌های تدارکاتی مورد بحث قرار گرفت که در نتیجه قرارداد بازسازی اسفالت سرک گردیز الی زرمت ولایت پکتیا و قرارداد و نصب۲۰ پایه ایرکندیشن با ملحقات آن مربوط وزارت مالیه، منظور گردید.
کمیسیون، پروژۀ اعمار و بازسازی سرک دوربابا الی غنی‌خیل ولایت ننگرهار مربوط وزارت فواید عامه و قرارداد خریداری و انتقال۲۴۰۰۰ بکس گبیون برای۲۴ ولایت آسیب‌پذیر را رد کرد و تمدید معیاد قرارداد۲۰۱۰۰۰ اصله چوب گردوم تحکیماتی مربوط وزارت معادن و پطرولیم را اعاده نمود.
جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی روی دو پروژۀ متفرقۀ تهیه، نصب، دیزاین و منتاژ۲۲۰ کیلو‌ولت سب‌استیشن بامیان و سب‌استیشن دوشی و همچنان پروژۀ تدارک تجهیزات، دیزاین تهیه، نصب و منتاژ لین برق۲۲۰ کیلو ولت از دوشی الی بامیان بحث کرد و آنها را مورد تصویب قرار داد.
رییس‌جمهور گفت که در رابطه به قیمت این پروژه ها با شرکت برنده بحث شود و اگر در مدت معین آن یعنی۷۰۰ روز پروژه مذکور تکمیل نگردد، باید مطابق قانون، شرکت ذیدخل جریمه را پرداخت نماید.
در ادامه، اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور مالی و بانکداری موظف گردید تا درهماهنگی با وزرات مالیه و د افغانستان برشنا شرکت، با شرکت قراردادکننده وارد بحث شوند.
در این جلسه، استاد محمد سرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور، وزرای مالیه، اقتصاد، عدلیه، مشاورین ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربناها و بانکداری و مالی، مسوولین کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین‌المللی (کاکس پارلمانی مبارزه با فساد) کمیسیون‌های اقتصاد شورای‌ملی، کمیسیون مالی و بودجه ولسی‌جرگه، دیده‌بان شفافیت، بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان ( سیگار) و  سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.#
احمد ضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی