اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

اصرار به ماندن در قدرت از بی شرمی بسیار است

مسوولان حاکم باید دو سال پیش استعفا می دادند.

انورالحق احدی رییس جبهه ملی نوین افغانستان در واکنش به حمله انتحاری چهارراهی صدارت کابل گفته است که حکومت وحدت ملی در اجرای وظایف خود فوق العاده ناکام است.

احدی بیان کرده است که اینها باید دو سال قبل استعفای خود را می دادند اما با بی شرمی بسیاری به دوام قدرت خود اصرار می کنند.

گفتنی است که سران نهادهای امنیتی کشور پس از حمله تروریستی بر ساختمان پیشین وزارت داخله، روز یکشنبه 8 دلو 96 در یک نشست خبری به اتفاق بیان کردند که با استعفای آنان مشکلات حل نمی شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی