اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 دلو , 1397

ماتم دگر بر ماتم ملی ارگ افزوده شد

مردم افغانستان همه روزه در ماتم ملی به سر می برند و روزی نیست که در گوشه و کنار مملکت ده ها تن از عزیزان شان را به خاک نسپارند و روی گلم ماتم شان تا که در حیات هستند ننشینند.

دیده شود که اینبار با شهید شدن یازده نظامی و زخمی شدن ده ها نفر دیگر در حمله تروریستی به دانشگاه مارشال فهیم ارگ برای مردم چه جواب دارد.
بازهم اعلام ماتم ملی ، ادعای شکست تروریستان در میدان جنگ و یا کدام چال و نیرنگ دگر برای فریب دادن خود ها چون دگر مردم افغانستان توضیحات سخنگویان ارگ را استفراق می کنند و حتی توان شنیدن آن را ندارند.

واقعیت این است که قوای بین‌المللی برهبری آمریکا در دفاع از امنیت مردم افغانستان به خاطر دفاع از یک سیستم دولتی ناکارآمد ، متعصب و آلوده به ویروس فساد و تروریزم به شکست قاطع مواجه شده اند و بدون هیچگونه نتیجه تریلیون دالر پول مالیات دهندگان خویش را در اختیار دزدان قرار می دهند.

اگر جامعه بین‌المللی در رأس آمریکا در سیستم دولتی و دفاعی افغانستان تغییر وارد نکنند ، دیر ویا زود این سیستم ناقص و معیوب که زایده آن ها است ازهم فرو می پاشد که در آن وقت زیان آن برای مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی غیر قابل جبران خواهد بود.

جامعه بین‌المللی باید درک از واقعیت های درون جامعه افغانستان داشته باشند ، زیرا افغانستان کشور اقوام است و تسلط یک قوم خاص بالای اقوام دیگر به زور نتیجه اش همین است که که در افغانستان جریان دارد ، تا زمانی که جامعه بین‌المللی درک نکنند که سیستم غیر متمرکز و شرکت عادلانه تمام اقوام افغانستان در تمام لایه های قدرت ، پول و امکانات آن ها در افغانستان به هدر می رود و هیچ وقت صلح واقعی برقرار نمی گردد.

حسن علی

مشاهده در منبع اصلی