مطالب مرتبط:

دلیل مخالفت کرزی با امریکا مشخص شد!

مطالب اخیر