مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی با وزیر دفاع ناروی دیدار کرد

مطالب اخیر