اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 16 اسد , 1397

هفده سال پس از حضور آمریکا در افغانستان

مشاهده در منبع اصلی