اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 دلو , 1397

هفده سال پس از حضور آمریکا در افغانستان

مشاهده در منبع اصلی