اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

اشرف غنی طالبان را تهدید کرد!

به گزارش افغان تلکس، پس از حمله انتحاری و خونین طالبان در چهارراهی صدارت کابل، واکنش های زیادی به این حمله صورت گرفت که در…

مشاهده در منبع اصلی