اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 دلو , 1397

پرچاوی های کابل به گونه چشم گیری کاهش یافت

هیئت بلند رتبه دولتی به ظرفیت 86 میگاوات برق دیزلی را در دستگاه حرارتی 105 میگاواته تره خیل کابل افتتاح نمود.
انجنیر امان الله غالب رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت در سخنان خود گفت: ” ما متعهد هستیم که برای مردم شریف، پارک های صنعتی و فابریکه های تولیدی برق مطمئین و دوامدار را تأمین نماییم.”
آقای غالب افزود: ” ما توانستیم که پرچاوی های برق کابل را از 12 ساعت به 6 و از 6 به 3 ساعت کاهش دهیم و در تلاش هستیم که مشکلات پرچاوی ها را مرفوع سازیم.”
این دستگاه قبلاً به ظرفیت 50 میگاوات برق دیزلی را به مدت 5 ساعت شبانه تولید مینمود، که خوشبخانه حال ظرفیت تولید دستگاه متذکره به 86 میگاوات برق افزایش، که 10 ساعت روشن میگردد و الی دوازده ماه آینده انرژی برق حرارتی را به گونه متداوم تولید خواهد نمود.
این اقدام میتواند پرچاوی های برق کابل را به گونه چشم گیری کاهش دهده و مشکلات پایتخت نشینان را  تا حدی بیشتری مرفوع سازد.
هزینه تولید دستگاه برق حرارتی 30 میلیون دالرامریکائی  بوده، که از جانب وزارت مالیه به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری در بودجه سال 1397 خورشیدی به گونه سب سایدی گنجانیده شده است.
قابل تذکر است دستگاه برق حرارتی تره خیل از طرف اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا جهت تولید انرژی برق درصورت کمبود انرژی برق وارداتی و یا هم بروز حادثات تخنیکی باامکانات و تجهیزات عصری اعمار و منتاژ گردیده است و میتواند توسط دو نوع مواد سوخت (دیزل ونفت خام) انرژی برق را تولید نماید.

مشاهده در منبع اصلی