اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

هلاکت یک انتحار کننده در هلمند قبل از رسیدن به هدف

مشاهده در منبع اصلی