اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 دلو , 1397

هلاکت یک انتحار کننده در هلمند قبل از رسیدن به هدف

مشاهده در منبع اصلی