اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 میزان , 1398

چه کسی مانع بازگشت جنرال به افغانستان است؟!

به گزارش افغان تلکس، معاون اول رییس جمهور اعلام کرد از بازگشت جنرال دوستم به افغانستان جلوگیری می‌کنند. در حالی که حکومت وحدت ملی بارها…

مشاهده در منبع اصلی