اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 دلو , 1397

تلاش امریکا برای یافتن مسیر های جدید برای اعزام تجهیزات به افغانستان

مشاهده در منبع اصلی