اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

تلاش امریکا برای یافتن مسیر های جدید برای اعزام تجهیزات به افغانستان

مشاهده در منبع اصلی