اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 دلو , 1397

محمد اسماعیل‌خان: باید حکومت نظامی- دیکتاتوری در افغانستان حاکم شود

ولایت فراه سال گذشته تا مرحلۀ سقوط پیش رفت؛ اما پس از مداخلۀ نیروهای امریکایی طالبان تا چندصد متر عقب رفتند و اما بعدتر دوباره به مواضع‌شان برگشتند.

مشاهده در منبع اصلی