اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 دلو , 1397

ارگ از جلوگیری حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی در قراردادها خبر می دهد

ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی، رییس جمهور از جلوگیری حیف‌ومیل ۱۱ میلیارد افغانی در قراردادهای بزرگ خبر می‌دهد.
ارگ در خبرنامه‌یی گفته‌است که جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت رهبری رییس جمهور برگزار شده و این کمیسیون گزارش‌ کارکردهای خود را از سال مالی ۱۳۹۶ ارایه کرد.
الهام عمر هوتکی، رییس عمومی ادارۀ تدارکات ملی گفته‌‌است که پس از بررسی‌ ۸۰۰ پروژه، این کمیسیون توانسته که از ۱۱ میلیارد افغانی جلوگیری نماید.
به اساس اطلاعات خبرنامه،  پروژه‌های وزارت‌های صحت‌عامه، انکشاف دهات، فواید عامه و انرژی وآب نیز در جمع ۸۰۰ پروژه‌اند که بررسی شده‌است.
پایبندی به قانون تدارکات، شفافیت، تسریع تدارکات، صرفه‌جوی، افزایش در پرداخت مالیات، محرومیت شرکت‌های مختلف، پیگرد قانونی و محدود کردن مجراهای فساد از جمله عوامل یاد شده که باعث جلوگیری از حیف و میل شدن ده‌ها میلیون افغانی شده‌است.
از سوی هم، آقای هوتکی گفته که کارکرد کمیسیون تدارکات ملی و ادارۀ تدارکات ملی در گزارش‌های سال ۲۰۱۷  بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا(SIGAR) و هم‌چنان کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری ( MEC) مثبت ارزیابی شده‌است.
گفتنی‌ست که رهبران  دولت وحدت ملی از کارکردهای کمیسیون تدارکات ملی قدردانی کرده و افزوده که باید این موضوع همه‌گانی گردد و تا تشویق‌های مردم برطرف گردد.

مشاهده در منبع اصلی