اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 دلو , 1397

قرارداد صد میلیون دالر کمک امریکا با افغانستان در ارگ امضا شد

قرارداد ۱۰۰ میلیون دالری مشارکت انکشاف نوین میان وزیر مالیه افغانستان و سفیر امریکا در کابل امضا شد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در مراسمی‌که به همین مناسبت در ارگ برگزار شده بود گفته که بر اساس قرارداد مشارکت انکشاف نوین، امریکا در هر سال 200 میلیون دالر را به حکومت افغانستان می‌دهد تا از طریق بودجه ملی در برخی از پروژه‌های انکشافی به مصرف برسد.

مشاهده در منبع اصلی