اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 حوت , 1396

لحظه قتل بر سر دو دختر در کابل! +فلم

در این ویدیو شاهد قتل یکی از باشنده گان کابل توسط سرنشینان موتر شیشه سیاه در پل سرخ کابل و در مقابل چشمان مردم استیم.…

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی