اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 دلو , 1397

لحظه قتل بر سر دو دختر در کابل! +فلم

در این ویدیو شاهد قتل یکی از باشنده گان کابل توسط سرنشینان موتر شیشه سیاه در پل سرخ کابل و در مقابل چشمان مردم استیم.…

مشاهده در منبع اصلی