اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 5 حمل , 1397

با مرتکبان جنایت علیه بشریت چه باید کرد؟

طالبان سال ها است که دست به جنایت هایی زده اند که مصداق کامل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. همه کشتارهایی که طالبان انجام داده اند در منطق هیچ جنگی نمی گنجد و این گروه تا کنون صدها بار مرتکب چنین جنایت هایی  شده است. از بس که…

(Visited 3 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی