اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

۴۵۶ افسر و سرباز پولیس هلمند، مصروف خدمت به زورمندان

مشاهده در منبع اصلی