اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

۴۵۶ افسر و سرباز پولیس هلمند، مصروف خدمت به زورمندان

مشاهده در منبع اصلی