اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 10 اسد , 1397

ضربۀ محکم امریکا بر صورت غنی!

سفیر امریکا طی سخنانی بسیار گستاخانه، بصورت توهین آمیزی در امور داخلی افغانستان مداخله کرد! اشرف غنی احمد زی امیر دست نشانده جان کری وزیر…

مشاهده در منبع اصلی