اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

جوانان باید به این جوان کشی ها پایان دهند

روند فعلی درافغانستان این است که دشمنان جنایت می کنند، رهبران تسلیت می گویند و جوانان و شهروندان شکایت می کنند.

یعنی با آنکه ستون فقرات جامعه هستیم اما هیچ کاری برای خودمان انجام ندادیم بنابراین اگر ما جوانان افغانستان بدون علایق و گرایشات قومی، سمتی و زبانی همه باهم منسجم نشویم روند فعلی یکی پی دیگری ما را حذف و نابود می کند.

تلخ ترین مثال این است که در حادثه ی کانتینانتال در اثر جنایت دشمنان ملت ماتم دار افغانستان شاهد کالبد شکسته و به خون خفته جوانان تحصیلکرده، باهمت و خدمتگذار جامعه مانند مُهمند، پویان، فرزان و تمام قربانیان حادثه المناک هوتل انترکانتینانتال کابل بودند اما بلافاصله جوانان و شهروندان در عالم غم و اندوه فقط شکایت نمودند و رهبران صرفا ابراز تسلیت.

خلاصه کلام اینکه در طول یک و نیم دهه جنگ و ناامنی در افغانستان، بهترین جوانان و شهروندان افغانستان به خاک وخون کشانیده شدند اما جز شکایت و تسلیت هیچ کار دیگری صورت نگرفت و تا زمانیکه جوانان افغانستان از طریق ایجاد یک صف واحد زعامت کشور را به عهده نگیرند این روند کشنده به سرعت ادامه خواهد داشت.

محمدجواد رحیمی

مشاهده در منبع اصلی