مطالب مرتبط:

قدیروف غرب را متهم به عدم حل بحران افغانستان کرد

مطالب اخیر