اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

قدیروف غرب را متهم به عدم حل بحران افغانستان کرد

مشاهده در منبع اصلی