اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 عقرب , 1397

کوریای جنوبی برای محو خشونت مبتنی بر جنسیت ۵ میلیون دالر کمک کرد

اطلاعات روز: جمهوری کوریا اعلام کرده که برای محو خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، ۵.۴ میلون دالر به صندوق جمعیت سازمان ملل کمک کرده است.
صندوق جمعیت ملل متحد دیروز (یک‌شنبه، اول دلو) با نشر خبرنامه‌یی گفته که امیدوار است با این کمک‌ها که از طریق صندوق جمعیت ملل متحد برای محو خشونت‌های مبتنی بر جنسیت مصرف می‌شود، تا سال ۲۰۲۰ خشونت‌های مبتنی بر جنسیت محو شود.
در خبرنامه آمده است، که پروژه‌های محو خشونت مبتنی بر جنسیت اکنون در ۱۱ ولایت کشور راه‌اندازی شده است و تا سال آینده ۲۴ ولایت افغانستان از این پروژه‌ها مستفید خواهد شد.
خبرنامه افزوده که هدف اساسی این پروژه، توانمند‌سازی زنان در بخش صحی برای محو خشونت علیه زنان و دختران است.
براساس خبرنامه در این پروژه‌ گفت‌وگو با بزرگان محلی، علمای دین و مردان پسرهای روستایی برای محور خشونت مبتنی بر جنسیت نیز شامل است.
ری‌ژا هوانگ، سفیر کوریا در این زمینه گفته: «موضوع خشونت علیه زنان به حمایت و توجه جدی نیاز دارد. جمهوری کوریا برای همکاری با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، وزارت صحت عامه و وزارت امور زنان می‌خواهد به کمک‌هایش ادامه دهد.»

مشاهده در منبع اصلی