اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

داکترعبدالله عبدالله : دشمنان آزادی بیان با دیدن این بنا روح شان عذاب خواهد دید.

فاضل سانجارکی: درروزجهانی مطبوعات شاهد افتتاح منار یادبود ازشهدای آزادی بیان خواهیم بود.
عبدالحمید مبارز:یاد شهدای راه آزادی بیان درطول تاریخ ماندگارمی ماند.
کابل 30 جدی / باختر
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه امروز درمراسم آغاز کار ساخت مناریاربود از شهدای رسانه یی گفت: اطمینان میدهم که حکومت وحدت ملی درحمایت از راه آزادی بیان  متعهد است .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر : داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرایئه درحالیکه پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ، فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ ،پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین اداری ، مالی و گرځندی و دیگرمسوولان عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل ،عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان ، نادرنادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ، هیت رهبری فدراسیون ژورنالیستان این وزارت ، برخی اعضای خانواده های اهل رسانه که دررا تحقق آزادی بیان شهید شده اند  و دها تن ازخبرنگاران واهل مبطوعات نیز حضور داشتند سنگ تهداب مناریاد بود از شهدای رسانه یی را درمقابل پارک هوتل سپین زر ، گذاشت .
درمحفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود، فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت نموده گفت درجریان ده تا پانزده سال گذشته بیش از هشتاد خبرنگار در کشور جام شهادت نوشیدند وده ها تن دیگر مجروح شدند وبخاطر یاد بود ازشهدای رسانه یی وحفظ آزادی بیان تلاش های چندین ساله این شد که امروز سنگ تهداب منار یادبود ازشهدای رسانه یی را دراین محل ،گذاشته شد.
معین نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود: درجلسات متعددی که با همکاری شارولی کابل، فدراسیون ژورنالیستان و برخی نهاد های دیگربرگزارشد وطرح های مختلف دررابطه ارایه شد  که درنتیجه یک طرح کامل و جامع بوجود آمد که این موقعیت به عنوان یک گام کوچک ونمادین خانواده رسانه یی انتخاب گردد  .
اوگفت بعدازاین  وظیفه  شاروالی کابل است که این منار را تا روز جهانی مطبوعات اعماروما شاهد افتتاح آن باشیم .
عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل گفت  که آزادی بیان بزرگترین دست آورد است وکسانیکه دراین راستا خدمت کرده اند کارشان برای ما قابل ستایش است .
حبیب زی علاوه نمود آنعده از خبرنگاران که برای حمایت از آزادی بیان و اطلاع رسانی جان های شیرین شان را از دست داده اند یاد بوداز آنها دین همگانی می باشد.
این محل به پهلوی منار به یک محل تجمع هموطنان که دارای امکانات تفریحی نیز است مبدل خواهد شد.
میرویس یاسینی عضومجلس نماینده گان گفت اهل رسانه ها درحفظ آزادی بیان و اطلاع رسانی دل های مردم را تسکین میدهد وآرزو مندم که به مبارزه تان در این راستا ادامه دهید.
دوکتور عبدالله عبدالله افزود که تاریک‌اندیشان و دشمنان آزادی بیان با دیدن این بنای یادبود، وجدان و روح‌ شان عذاب خواهد دید.
رییس اجراییه کشور گفت که این بنای پُر افتخار یک گام کوچک برای قدردانی از کسانی است که در حیات مردم و تحولات مثبت کشور سهم داشته‌ و برای تغییر وضعیت کُلی قربانی داده‌اند.
دوکتور عبدالله عبدالله، به روح شهدای آزادی بیان و رسانه‌ها به ویژه میرویس جلیل، اجمل نقشبندی، ذکیه ذکی، مهری عزیزی و صمد روحانی اتحاف دعا کرد و گفت که هرکدام این‌ها یک رسالت بسیار مهم را در تاریخ آزادی بیان کشور انجام داده‌اند.
دوکتور عبدالله عبدالله، ضمن یادآوری از شهدای موبی گروپ گفت: این عملکرد شوم یک لکهٔ ننگ را به نام عاملان آن ثبت کرد؛ اما هرگز باعث نشد که خبرنگاران و رسانه‌ها از فعالیت رسانه‌یی دست بکشند، بلکه بیان‌شان را رساتر کردند.
رییس اجراییه کشور گفت که حکومت در برخورد با عاملان خشونت علیه رسانه‌ها و خبرنگاران هیچ استثنایی قایل نیست.
دوکتور عبدالله عبدالله گفت که مردم افغانستان راه طولانی را طی کرده و قربانی داده تا آزادی بیان را به عنوان یک حق تسجیل کنند و حال این حق به سلیقه یک شخص و یا گروپی پس گرفته نمی‌شود.
نادرنادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاعات اداری نیزدرمورد بنای یادبود شهدای آزادی بیان گفت نسل های بعدی که به این محل می آیند واین بنا یاد بودی برای کسانی  خواهد بود که درحفظ آزادی بیان  واطلاع رسانی جان  های شان را از دست داده اند .
عبدالحمیدمبارز گفت تاکنون هشتاد خبرنگاران برای حفظ آزادی بیان واطلاع رسانی جان های شان را از دست داده اندوامروز بنای یادبودی را به پاس خدمات شان اساس میگذاریم و یاد این شهدا درطول تاریخ نزدنسل های آینده ماندگارمی ماند .
همچنان مبارز علاوه نمود با وجودکه حکومت وحدت ملی مصروف تامین امنیت بوده وبا تهدید های دشمنان ومواجه است اما درراستای حفظ و تحقق آزادی بیان تلاش کرده از حکومت وحدت ملی به خصوص رئیس اجراییه از صمیم قلب تشکر می کنم. جاوید روشان

مشاهده در منبع اصلی