اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 12 حمل , 1399

سه صد و پنجاه محصل در بغلان فارغ شدند

پلخمری  باختر  1 دلو
بیش از سه صد و پنجاه محصل از موسسه تحصیلات عالی قدس بغلان سند فراغت به دست آوردند.
به گزارش خبر نگار محلی آژانس باختر، این محصلان از رشته های تعلیم و تربیه ، شرعیات و زبان و ادبیات به سویه لیسانس سند فراغت به دست آوردند.
درمحفل فراغت آنان محمد وهاج نماینده وزارت تحصیلات عالی، منشی شورای ولایتی ،رهبری موسسه تحصیلات قدس ،روسای دوایر دولتی و خانواده های فارغان اشتراک ورزیده بودند.
محمد حسن وهاج نماینده وزارت تحصیلات عالی گفت که اسناد تحصیلی فارغان دانشگاه ها و موسسات  تحصیلی خصوصی با نهاد های تحصیلی دولتی هیچ گونه تفاوتی ندارد و نزد وزارت تحصیلات عالی یکسان شمرده میشود . قایم

مشاهده در منبع اصلی