مطالب مرتبط:

آزاد شدن ۶۷ سرباز اردوی ملی و پولیس از زندان های طالبان

مطالب اخیر