اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

آزاد شدن ۶۷ سرباز اردوی ملی و پولیس از زندان های طالبان

مشاهده در منبع اصلی