اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

آزاد شدن ۶۷ سرباز اردوی ملی و پولیس از زندان های طالبان

مشاهده در منبع اصلی