اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

آزاد شدن ۶۷ سرباز اردوی ملی و پولیس از زندان های طالبان

مشاهده در منبع اصلی