اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

هشدار جدی شهروندان بامیان به حکومت مرکزی افغانستان

نویسنده: زمان احمدی- بامیان

مشاهده در منبع اصلی