اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

کشته شدن شانزده هراس افگن در کندز

کندز 30 جدی باختر
شانزده هراس افگن دیشب در ولسوالی چهاردره کندز کشته شدند.
څارمن احمد عمر صالح قومندان امنیه ولسوالی چهاردره به آژانس باختر گفت که این هراس افگنان در عملیات های هوایی و زمینی نظامیان افغان در قریه های غندی کلی، شیخک، حاجی شیرعلی، یتیم و نهر صوفی ولسوالی چهاردره آن ولایت کشته شدند.
در بین کشته شدگان قاری وزیرگل قومندان محلی هراس افگنان نیز شامل می باشد. وی افزود که در این عملیات ها بیش از یازده هراس افگن دیگرزخم برداشتند و هشتاد بوشکه پراز مواد انفجاری دشمن کشف و انفجار داده شد و یک میل توپ 82 آنان نیز به دست آمد. احمد نعیم (دوستی)
 

مشاهده در منبع اصلی