اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

کرزی با اقدام نظامی علیه پاکستان مخالفت است

پاکستان 50 برابر بیشتر از افغانستان برای آمریکا اهمیت دارد.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در گفتمان رایسینا در پایتخت هند درخصوص صحبت ها از افزایش فشار ها بر پاکستان گفته است که این کشور همواره از هراس افکنان بحیث یک ابزار سیاست خارجی استفاده کرده است؛ خواهان اقدامات سیاسی، اقتصادی و افزایش فشارها بر پاکستان هستم اما از اقدام نظامی بر ضد پاکستان حمایت نمی کنم.

کرزی بیان کرده است که هرگاه آمریکا به پاکستان جنگ افزار بدهد، روسیه نیز چنین کمک ها را در اختیار اسلام آباد قرار خواهد داد چنانچه جنگ افزارهای آمریکایی نزد پاکستان 90 درصد بیشتر از جنگ افزارهای روسی در آن کشور است.

وی افزوده است که هنگامی که امریکا دادن جنگ افزار را به پاکستان متوقف کرد، در آنصورت، از روسیه نیز می خواهیم تا همین کار را بکند.

رییس جمهور پیشین با بیان اینکه مافیای غربی از کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان سود می برند تصریح کرده است که در افغانستان اصلا مافیا نداریم، اما برخی سرمایه گذارانی داریم که گاهی عملکردشان درست بوده وگاهی هم اشتباه اما هیچگونه مافیایی در افغانستان وجود ندارد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی