اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

حذف بندهای آب‌گردان مناطق مرکزی مردم بامیان را به خیابان کشاند

مشاهده در منبع اصلی