اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

حذف بندهای آب‌گردان مناطق مرکزی مردم بامیان را به خیابان کشاند

مشاهده در منبع اصلی