اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

حذف بندهای آب‌گردان مناطق مرکزی مردم بامیان را به خیابان کشاند

مشاهده در منبع اصلی