اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 17 اسد , 1397

مسکو خواستار راه اندازی مذاکرات مستقیم بین کابل و طالبان می باشد

مشاهده در منبع اصلی