اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

مسکو خواستار راه اندازی مذاکرات مستقیم بین کابل و طالبان می باشد

مشاهده در منبع اصلی