اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

مسکو خواستار راه اندازی مذاکرات مستقیم بین کابل و طالبان می باشد

مشاهده در منبع اصلی