اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 17 اسد , 1397

طالبان سه هنرمند محلی را در تخار ربودند

مشاهده در منبع اصلی