مطالب مرتبط:

برای ۲۲۰ معلم در لغمان نمرات رهایشی توزيع شد

مقام های محلی ولایت لغمان از آغاز پروسه توزیع نمرات رهایشی به معلمان در این ولایت خبر دادند

مطالب اخیر