اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

دیدار نمایندگان حزب محاذ ملی با نمایندگان طالبان در پاکستان

مشاهده در منبع اصلی