اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 حوت , 1396

دیوار کج بودجه سازی در افغانستان

بودجه سال 1397 افغانستان که اوایل ماه جدی به پارلمان ارایه شده بود و یک بار رد شد، دیروز از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد. تصویب بودجه در زمان کم و بدون صرف وقت زیاد در چانه زنی های اعضای پارلمان با حکومت بر سر…

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی