اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 17 اسد , 1397

نشست هیت طالبان با نمایندگان کابل

مشاهده در منبع اصلی