اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

حمله ی مرگبار قوای هوایی افغانستان برمواضع طالبان درهلمند

شهرلشکرگاه 27 جدی باختر
درتازه ترین حمله های قوای هوایی افغانستان به مواضع طالبان مسلح درولایت هلمند ، 9 هراس افگن کشته شدند.
این هراس افگنان شب گذشته درمواضع شان درحومه شهرلشکرگاه آماج قرارگرفتند.
یک فرمانده پولیس درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که دراین حمله  قوای هوایی کشور 9 هراس افگن کشته شدند .
اوگفت طالبان برای شکل دهی یک رشته رویداد های هراس افگنی تازه ، گردهم آمده بودند که آماج قرارگرفتند.
گفته می شود که دراین حمله ها به روستا نشینان آسیب نرسیده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی