اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

هزاران تن گندم کمک ازبکستان در سیلوی پلخمری ذخیره شد

پلخمری  باختر  27 جدی
روند انتقال بیش از چهل و یک هزار تن گندم مساعدت ازبکستان به کشور پایان یافت.
انجنیر محمد الله سرپرست ریاست تصدی سیلوی پلخمری به آژانس باختر گفت، که روند انتقال بیش از چهل و یک هزار تن گندم  مساعدت شده کشور ازبکستان که چندی قبل آغاز شده بود، به بغلان پایان یافت و این گندم در همآهنگی با وزارت زراعت و آبیاری به ذخیره گاه های سیلوی پلخمری تخلیه شد.
او اضافه کرد گندم متذکره سهمیه ولایات بغلان ، سمنگان ،کندز، تخار و بدخشان میباشد که در حالات اضطراری به دسترس باشندگان این  ولایات قرار میگیرد . قایم

مشاهده در منبع اصلی