اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

از هفدههمین سالگرد شهدای یکا ولنگ یاد بود به عمل امد

کابل باختر 27 جدی
از هفده همین ساگرد  قتل عام 19 جدی 1379 یکاولنگ امروز در کابل یاد بود به عمل آمد .
در 19 جدی 1379 طالبان پس از اشغال بامیان وارد یکاولنگ شدند و در سه روز 172  غیر نظامی را به شکل بی رحمانه به رگبار بستند .
به گزارش خبر نگار آژانس باختر : در محفلی که به این مناسبت برگزارشد سید علی هاشمی رییس شورای ولایتی بامیان صحبت کرد وگفت که مردم سر زمین افغانستان در4 دهه گذشته بهای بزرگی در جنگ علیه هراس افگنی پرداخته اند و افراد زیادی از خانواده های ملت  شهید شده اند  .
او گفت "ما صد ها هزار شهید دادیم و ملیون ها مهاجر داریم و از دولت میخواهیم عاملان این فجایع شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند.
به گفته وی در فاجعه  یکاولنگ 172 تن را به شکل فاجعه ازدست داده اند ما به باز مانده گان شان صبر و از بارگاه خداوند متعال جنت فردوس میخواهیم .
سید عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنند گان یاد وبود ازنزدهمین جدی صحبت کردو گفت که  ملت ما را به نام دین ،مذهب انفجار و انتحار می کشند تاسف اینجاست که خیال به قدرت رسیدن برادر را علیه برادرقرار داده به قتل میرسیاند .
همچنان محمد احسانی یکتن از باز ماند گان شهدا گفت که جایگاه شهدا در نزد خداوند متعال ارزنده است .
اوگفت : امروز آمدیم تا بگویم که  شهیدای همیشه جاویدان خواهد بود.
در اخیر این نشست قطعنامه هفت  ماده ای  از طرف وارثان شهدا صادر شد  . نیلوفر دانش 

مشاهده در منبع اصلی