اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

برداشت آزاد: به کدامیک بیشتر می آید ع یا غ ؟

مشاهده در منبع اصلی