اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 18 اسد , 1397

برداشت آزاد: به کدامیک بیشتر می آید ع یا غ ؟

مشاهده در منبع اصلی