اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

نابودی دیپوی نگهداری واسکت های انتحاری طالبان در کندز

مشاهده در منبع اصلی