اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

نابودی دیپوی نگهداری واسکت های انتحاری طالبان در کندز

مشاهده در منبع اصلی