اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 اسد , 1397

یک کتابخانه الکترونیکی در وزارت تحصیلات عالی ایجاد می شود

کابل باختر 27 جدی
قرار است با ایجاد یک کتابخانه الکترونیکی، برای نخستین بار خوانندگان،  به کتب، آثارومقالات علمی استادان پوهنتون های افغانستان به صورت رایگان دسترسی حاصل نمایند.
به گزارش آژانس باختر،  به اساس تفاهمنامه که دیروز میان وزرای تحصیلات عالی و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به امضا رسید، یک کتابخانه الکترونیکی تا چهار ماه دیگر به کمک تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در پوهنتون کابل به فعالیت آغاز خواهد کرد.
پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی گفت، تقویت حکومت داری الکترونیکی وتوسعه بنگاه های الکترونیکی به نفع هردو وزارت بوده وبرای نهادینه ساختن آن متعهد ایم.
او یادآور شد با الکترونیکی سازی کتابخانه ها  مشکل محدودیت کتابخانه ها مرفوع شده وتمام هموطنان درهرگوشه کشور قادرخواهند بود ازطریق انترنت به کتاب های که بازبان های ملی تحریرشده اند دسترسی داشته باشند.
شهزاد آریوبی وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی گفت: این وزارت مصمم است برنامه های موثری را در عرصه های مختلف به ویژه جهت ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی، تطبیق نماید.
مرکزکتاب خانه  الکترونیکی درپوهنتون کابل درطول 4 ماه تکمیل وبه فعالیت خواهد کرد  و وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی مسوولیت تجهیز وآموزش کارمندان این مرکز را به عهده دارد.
به گفته شکریه جمال رئیس تکنالوژی معلوماتی وزات تحصیلات عالی،  این کتابخانه الکترونیکی ظرفیت ده میلیون کتاب، مقاله ومجله های علمی را داشته که درمرحله نخست، به تعداد ده هزار جلد کتاب ومستندات علمی اسکن وپی از تبدیل شدن به سافت و تنظیم آن شامل کتابخانه الکترونیکی می گردد.
وی گفت، این کتابخانه ازطریق وبسایت وزارت تحصیلات عالی، درخدمت استادان، محصلان وسایر هموطنان به صورت رایگان قرارداده خواهد شد.
ختم/فرزانه

مشاهده در منبع اصلی