اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

مکالمه تلیفونی رئیس جمهور غنی و مایک پنس

مشاهده در منبع اصلی