اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

مکالمه تلیفونی رئیس جمهور غنی و مایک پنس

مشاهده در منبع اصلی