اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

مکالمه تلیفونی رئیس جمهور غنی و مایک پنس

مشاهده در منبع اصلی